TDC Board

Page content

Our Board

The TDC Board has 20 members who are the representatives of the 20 clan groups of the Thamarrurr region. There are 12 directors representing the three ceremonial groups, who have been selected by the members.

TDC Board Directors

TJANPA Ceremonial Group
DIRECTORS CLAN
 Leon Melpi (Deputy Chairman) KARDU YEK MANINH
Tobias Nganbe KARDU RAK KIRNMU
Ethelreda Dartinga (Chairperson) KARDU YEK DIMININ
Bridget Bunduck KARDU YEK DIMINIM
Fransisco Bunduck (Secretary) KARDU YEK DIMINIM
Geraldine Kolumboort  
LIRRGA Ceremonial Group
DIRECTORS CLAN
Virgil Warnir KARDU YEK WUNH
Basil Parmbuk KARDU WAKUL BENGKUNH
Bruce Tchinburur KARDU YEK DIRRANGARA
Columbanus Warnir KARDU YEK WUNH
Anne Marie Nudjulu (Treasurer) KARDU YEK WUNH
Ralph Amital  
Bartholomew Narjic KARDU YEK DIRRANGARA
WANGKA Ceremonial Group
DIRECTORS CLAN
Simon Mullumbuk KARDU THANGKURRAL
Anthony Nemarluk KARDU RAK THINTI
Timothy Dumoo KARDU YEK PERREDERR

TDC Board Members

MEMBERS CLAN
Thaddeus Dartinga KARDU KURA THIPMAM
Noeline Dungul KARDU KURA THIPMAM
Ethelreda Dartinga (Chairperson) KARDU YEK DIMININ
Tobias Nganbe KARDU RAK KIRNMU
Henry Jinjair KARDU WAKAL THIRNANG
William Parmbuk KARDU WAKAL BENGKUNH
Basil Parmbuk KARDU WAKUL BENGKUNH
Peter Cumaiyi KARDU WAKAL BENGKUHN
Josephine Jimarin KARDU RAK NEMARLUK
Marie Tirak KARDU RAK KULINGMIRR
Columbanus Warnir KARDU YEK WUNH
Virgil Warnir KARDU YEK WUNH
Aloysius Narjic KARDU YEK DIRRANGARA
John Luckan KARDU YEK DIRRANGARA
Michelle Parmbuk KARDU YEK DIRRANGARA
Gerald Longmair KARDU WAKAL THAY
Leon Melpi (Deputy Chairman) KARDU YEK MANINH
Christopher Melpi KARDU YEK MANINH
Timothy Dumoo KARDU YEK PERREDERR
Mathias Nemarluk KARDU RAK THINTI
Gabriel Martin KARDU RAK MERREPEN
Damien Tunmuck KARDU YEK YEDERR
Mark Chula KARDU YEK YEDERR
Miriam Melpi KARDU YEK ANGKILENNI
Stephanie Berida KARDU THANGKURRAL
Graham Smiler KARDU YEK NGANTHAWAURDI
Cyril Ninnal KARDU YEK NANGU
Jules Nudjulu KARDU YEK NANINH
Alphonsus Kungul KARDU YEK NANINH
Bridget Bunduck KARDU YEK DIMINIM
Christopher Tcherna KARDU YEK BENGKUNH
Michael Pupuli KARDU YEK NGANTHAWAURDI
Helena Thardim KARDU YEK BENGKUNH